Ang mga dating pangulo ng pilipinas

Gawin ninyo ang inyong trabaho at gagawin ko ang trabaho ko. Ang mga islogang ito ang nása aking isip hindi lámang para sa tanging layuning makuha ang boto ng mga botante. Mao kana ang tumong sa atong panggobyerno (Tunay na pagbabago.

Ang manunulat ng dula ay karaniwan na nagiging anino na lamang ng mga tauhan. Uri ng talambuhay ayon sa may-akd Talambuhay na Pansarili -- paglalahad tungkol sa buhay ng isang Tao na siya mismo ang sumulat. pwersang pangkapaligiran at panlipunang nagpapalutang sa akda tulad ng sitwasyong pulitikal, mga tunay na pangyayaring nasaksihan o nabatid ng manunulat, at maging ang mismong talambuhay ng may-akda.Sa mamamayan kumukuha ng lakas ang mga pamahalaang demokratiko at isa na rito ang administrasyong ito.Kayâ kailangan nating pakinggan ang mga hinaing ng mamamayan, damhin ang kanilang mga pulso, ipagkaloob ang kanilang pangangailangan, at patibayin ang kanilang paniniwala at pagtitiwala sa atin na iniluklok nilá sa ating mga katungkulan.

Search for ang mga dating pangulo ng pilipinas:

ang mga dating pangulo ng pilipinas-71ang mga dating pangulo ng pilipinas-75ang mga dating pangulo ng pilipinas-54

kung titingnan nyo po yung ibang halimbawa ng talambuhay, nagsisimula yun sa kapanganakan, hanggang sa kamatayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang mga dating pangulo ng pilipinas”

  1. Technology, books, long drives, cars, beaches, movies, music, dance, travelling for leisure, photography and collecting currencies are my favorites. If you have liked my profile, connect with me to know each other more.

  2. If you can’t find your one there, don’t panic and check our section often, as we take personal interviews weekly, so be sure yours will be posted soon.